Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

Subsidie Monumenten

Voor onderhoud van uw monument is het in veel gevallen mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen van de overheid, de provincie of uw gemeente. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een monumentale subsidie. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van het soort monument dat u bezit en de onderbouwing van de aanvraag. Er zijn twee subsidieregelingen voor instandhouding van monumenten.

 

Subsidie Monumenten

Het onderhoud van monumenten is kostbaar. Omdat het zo kostbaar is, maar het monumenten wel in stand gehouden moeten worden, is er de Woonhuissubsidie en de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Beide hebben voor- en nadelen.

 

SIM voor onderhoud niet-woonhuizen

Voor de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten komt u in aanmerking als u eigenaar bent van een rijksmonument dat géén woonhuis is. Ieder jaar van 1 februari tot en met 31 maart kunt u deze subsidieregeling aanvragen. Van de reguliere onderhoudskosten wordt 60 procent als subsidie aan u uitgekeerd. Dit bedrag krijgt u in 6 jaarlijkse termijnen uitbetaald. Maar kans maakt u alleen op deze subsidie indien uw aanvraag volgens de juiste voorwaarden is ingediend. Klement Rentmeesters heeft jaren ervaring als erfgoed makelaar in deze vaak complexe procedure en begeleidt u om het maximaal potentieel te benutten inzake de subsidie voor uw monument.

 

Woonhuissubsidie voor woonhuizen

Heeft uw monument wel een woonfunctie? Dan kan jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag ingediend worden om in aanmerking te komen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Deze aanvraag zal behandeld worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en deze zal over de aanvraag beslissen. Door deze subsidieregeling wordt er een tegemoetkoming gedaan in de instandhoudingskosten voor rijksmonumenten met een woonfunctie. Het subsidiepercentage voor subsidiabele onderhoudskosten die gemaakt zijn in 2019 of 2020 bedraagt 38 procent.

 

Woonhuissubsidie of Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM)?

De kernvraag is of uw rijksmonument voor de SIM of voor de Woonhuissubsidie in aanmerking komt. Bepalend daarvoor is of het object particulier eigendom is en of het object (gedeeltelijk) door u of een ander wordt bewoond. Als u onderstaande gegevens invult zoeken we dit kosteloos voor u uit. Een van onze subsidiespecialisten neemt daarvoor persoonlijk met u contact op.

Aanvragen voor de SIM kunnen ingediend worden binnen het tijdvak 1 februari 2022 tot en met 31 maart 2022. Aanvragen voor de Woonhuissubsidie kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 april.

 

Formulier laden