Subsidie herbestemming en verduurzaming aanvragen?

DOE DE SUBSIDIECHECK <--

Uitgelicht

Herbestemming

Herbestemming: iets voor u?

U heeft een monument of een gebouw met cultuurhistorische waarde dat leegstaat. Of gedeeltelijk niet gebruikt wordt. Een nieuwe functie voor uw gebouw heeft u nog niet kunnen vinden. Maar…

Laatste nieuws

Klooster Pannesheide in Kerkrade gered als monument

Het monumentale klooster Pannesheide wordt herbestemd tot kluswoningen. Dat betekent dat de geplande sloop van de baan is en dit monument behouden is voor de toekomst. Klement Rentmeesters heeft in…

Onze nieuwsbrief

Erfgoed Inside 25 november 2021 - Subsidie voor gebouw, tuin, park en meer

In deze Erfgoed Inside meer over subsidies voor het onderhoud van gebouwen en groen, u kunt stemmen op uw favoriete museum en we stellen Rosamare aan u voor.

Social Media

Voor de aanvraag van de Subsidie Instandhouding Monumenten bezochten wij de romaanse toren in Bergen. Vroeger een toegangspoort van een kerk, nu het opvallend middelpunt van de begraafplaats. Het rijksmonument…