Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

Subsidie verduurzaming monumenten

U heeft een monument of een gebouw met cultuurhistorische waarde met een hoge energierekening en waar het comfort nogal te wensen overlaat? Een gebouw dat toe is aan een verandering van functie of (voor een deel) leegstaat? 

 

U wilt de energielasten verlagen en het comfort verhogen. Verduurzamen noemen we dat. Een monument verduurzamen, hoe doe je dat? Wat moet u allemaal onderzoeken? Wanneer weet u of uw project haalbaar is? Wie heeft de juiste informatie? Wat zijn de voorwaarden? Kunt u subsidie krijgen voor uw verduurzaming?

 

Inzicht en overzicht

U heeft behoefte aan een duidelijk overzicht van de mogelijkheden en zicht op de haalbaarheid van verduurzaming. U wil aan de slag met het concreet uitwerken van het concept. U wil graag een soepel verduurzamingsproces doorlopen. U realiseert daarmee immers lagere kosten in het onderhoud en een verhoogd gebruiksgemak waarmee u de instandhouding van uw kostbare bezit kunt garanderen.

 

Het uitvoeren van een verduurzaming kan een ingewikkeld traject zijn. Het gaat al gauw over techniek en dat is voor u geen dagelijkse business. U kent de weg niet in verduurzamingsland. Er zijn professionele inzichten nodig om de benodigde onderzoeken uit te voeren en om de juiste keuzes te kunnen maken. Misschien heeft u het zelf ook wel veel te druk, geen tijd om dit project er nog even bij te doen.

 

Duurzame Monumenten tool 

Een van de tools die we gebruiken om u te adviseren over de verduurzaming van uw pand is de Duurzame Monumenten tool (DuMo tool) van het Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. De DuMo tool is ontwikkeld om het mogelijk te maken om historische objecten te vergelijken met zowel andere historische objecten als moderne gebouwen op het vlak van duurzaamheid. Dit wordt gedaan door de duurzaamheidsbeoordeling te combineren met monumentale waarde stelling.

 

Waar de duurzaamheidsbeoordeling bouwkundig het functioneren van uw gebouw bekijkt, spelen in de monumentale waarde stelling ook de historische, culturele, architectonische en omgevingsaspecten een belangrijke rol. Door deze twee waarden te combineren wordt een DuMo indexering vastgelegd in een getal. Deze DuMo indexering zal inzichtelijk maken hoe veel effect de verschillende adviezen hebben op uw situatie.

 

Het vervangen van bestaande kozijnen zal bijvoorbeeld een positieve invloed hebben op de duurzaamheidsindexering, maar het vervangen van deze kozijnen door kunststof of aluminium zal afbraak doen aan de monumentale waarde. Tevens zou het isoleren van uw dak of gevel een veel grotere invloed kunnen hebben op het verbruik voor dezelfde investering. Om dit soort afwegingen te kunnen maken zetten wij de mogelijkheden voor uw situatie naast elkaar.

Dumo tool

 

Praktisch onderzoek naar verduurzaming

Hoe mooi is het als u bij vraagstukken over verduurzaming van uw monument deskundig wordt geholpen? Door een adviseur die weet waar het bij verduurzaming, en zeker bij monumenten, op aankomt. Op de praktijk gericht. Het Rijk biedt subsidie om een verduurzamingsonderzoek met concrete ideeën voor maatregelen te laten uitvoeren.

 

De eerste stap in dit advies richt zich op de oplossingen die niet of nauwelijks bouwkundig van aard zijn. Dit wordt gedaan aan de hand van gebruiksaanpassingen, zoals een ander gebruik van uw ruimtes. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of de ruimtes die regelmatig verwarmd dienen te worden bij elkaar liggen om energie te besparen.

 

Vervolgens worden de toepasbare quick-wins verkend. Hierbij kunt u denken aan een brievenbusborstel, het aanbrengen van tochtstrippen, het na-isoleren van blootliggende leidingen en het aanbrengen van deurdrammers. Al deze oplossingen zullen relatief kleine ingrepen zijn, hierdoor komt de eerste stap van het verduurzamen van uw gebouw direct in zicht.

 

Dit advies wordt aangevuld met bouwkundige ingrepen, zoals het vervangen van kozijnen of het isoleren van de gevels. Dit wordt gedaan door de mogelijke oplossingen per onderdeel te presenteren: begane grondvloer, dakvloer, gevels en gevelopeningen. Daarna worden er installatietechnische ingrepen voorgesteld, zoals het vervangen van uw radiatoren door bijvoorbeeld klimaatradiatoren of infraroodpanelen.

 

Tevens vindt een verkenning plaats naar de mogelijkheden voor eigen opwekking. Per voorgestelde oplossing zullen de investering, terugverdientijd en uiteindelijke besparing van de maatregelen worden in kaart gebracht, evenals de subsidiemogelijkheden of leningen om de verduurzaming van het object mogelijk te maken.

 

Subsidie voor onderzoek verduurzaming

 

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een aantrekkelijke subsidie voor onderzoek naar verduurzaming. Verduurzaming wordt veelal uitgevoerd in combinatie met herbestemming. Ook voor onderzoek naar herbestemming is er subsidie te verkrijgen. We kunnen voor uw object een gecomineerde subsidie aanvraag indienen. Zo vangen we twee vliegen in één klap: de verduurzaming van uw monument wordt afgestemd op uw wens voor herbestemming. Daarmee geven we monumenten een duurzame toekomst!

 

 

Ja, ik wil graag meer weten over verduurzaming en de subsidie mogelijkheden. Neem met mij contact op via onderstaande gegevens:

Voorbeelden van verduurzaming

Voorbeelden van verduurzaamde monumenten zijn te vinden op de website van de DuMo-prestatiekaart. Hier kunt u tevens meer theorie vinden achter het rekenmodel.