Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

Subsidie natuur en landschap

U bent eigenaar of erfpachter van een natuurterrein binnen een PAS gebied en u wilt herstelmaatregelen uitvoeren om hiermee de gevolgen van stikstofuitstoot op de natuur te beperken. Of u bent eigenaar of erfpachten van een terrein waar door de provincie ontwikkeling van nieuwe natuur gewenst is. U wilt uw agrarische activiteiten staken of uw bedrijf meer natuur inclusief inrichten.

U wilt uw woonomgeving mooier maken en tegelijkertijd iets doen voor de natuur, maar hoe pakt u dat aan? Hoe moet u een eventuele subsidieaanvraag voorbereiden? Voor welke activiteiten kunt u subsidie krijgen en waar en wanneer moet u deze subsidie aanvragen?

 

Plan van aanpak

U heeft behoefte aan een duidelijk plan van aanpak. U wilt weten of de beoogde natuurontwikkeling een verstandige keuze is en welke kosten en alternatieve opbrengsten dit met zich meebrengt. U wilt professioneel financieel en ecologisch advies om uw plan voor de inrichting van uw nieuwe natuurterrein of voor het herstel van uw bestaande terrein concreet te maken. Vervolgens wilt u de subsidie aanvraag soepel doorlopen om aan de slag te kunnen gaan met de uitvoerende werkzaamheden in uw terrein.

 

Wie, wat, waar?

Er is online zeer veel informatie over natuurontwikkeling en -beheer te vinden maar u ziet door de bomen het bos niet meer. Iedere provincie heeft zo zijn eigen regeling. 

Onze rentmeesters en adviseurs natuur & landschap kunnen u van alle benodigde kennis voorzien en de gehele aanvraag en verantwoording uit handen nemen. Een subsidieaanvraag bestaat veelal uit een inrichtings- of herstelplan, ecologische onderbouwing en projectplan. Er kan in de regel subsidie aangevraagd worden voor functieverandering (grondwaardedaling) en inrichting of herstel van een perceel. Lees hier verder over de regeling van de provincie Limburg.

 

Kosteloze, vrijblijvende vaststelling

U weet niet bij welke instantie of overheid u voor welke vraag moet zijn en het ontbreekt u aan kennis voor het opstellen van een benodigd inrichtings- of herstelplan?

Wij stellen kosteloos voor u vast of u in aanmerking komt voor de SKNL subsidie en denken met u mee over de mogelijkheden voor uw perceel.

Plant u hiervoor een telefonisch consult in met rentmeester Arthur Jansen via  043-32 33 511