Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) voor gebouwen, tuinen en parken

Soeterbeek

 

Als u een rijksmonument in eigendom heeft, gelden er allerlei regels en sommige dingen zijn wat lastiger dan normaal. Dit geldt zowel voor groene monumenten als voor gebouwde monumenten. U mag niet zomaar verbouwen en hebt een plicht om het monument in stand te houden. Maar daar staat ook iets tegenover: het is in veel gevallen mogelijk voor rijksmonumenten een subsidie aan te vragen voor sober en doelmatig onderhoud. Dat is de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten, afgekort de SIM genaamd. De subsidie heeft een looptijd van zes jaar en geeft recht op 40 of 60% subsidie. Het lagere percentage is van toepassing als u de kosten voor onderhoud via de inkomstenbelasting of via de vennootschapsbelasing kunt verrekenen. 

Maar ja, wat is dat ‘sober en doelmatig’ onderhoud precies, en wanneer is er geen sprake meer van onderhoud maar van restauratie?  En aan zo’n oud pand of aan een historisch tuin of park is er altijd wel werk te doen en komt u elke keer weer een nieuw klusje tegen. Hoe kun je dat onderhoud nou vooraf plannen? Gewoon aanpakken, toch? 

We onderscheiden bij de SIM-aanvraag deze twee vormen:

 


Een frisse blik ziet meer

Het is verstandig met een frisse blik naar uw monument te (laten) kijken. Maar dan écht goed. Wat gebouwen betreft, hoe staat het schilderwerk erbij? Zijn er bakstenen aan het schilferen, voegen aan het verzanden of zijn zelfs scheuren in het metselwerk zichtbaar? Kent u de oorzaak daarvan? En hoe oud zijn de dakgoten al? Voeren ze nog goed af? En hoe zal dat er over vijf jaar uitzien?

Gaat het om een monumentaal park, dan zou het kunnen dat de oorspronkelijke vormen diffuus zijn geworden. Welke paden en planten horen nu écht bij het groene monument en hoe kunnen die onderhouden of teruggebracht worden? Zijn de bomen gezond? Hoe staat het met de waterhuishouding? Zijn snoeiwerkzaamheden aan struiken, hagen en heesters subsidieabel? Al die dingen die nu kleine klusjes lijken, zijn bij elkaar nog best een hoop werk. Lees hier meer over onderhoud van groen erfgoed.

Al die zaken zijn waarschijnlijk de klussen die de komende jaren aangepakt moeten worden. En waar dus subsidie voor kan worden aangevraagd. Het is wel belangrijk een expert mee te laten kijken.

 

Soeterbeek

 

Een onderhoudsplan maken is werk voor specialisten 

Hoe mooi is had als deze werkzaamheden voor u worden verzorgd door een expert op het gebied van onderhoud aan monumenten. U de lusten en wij de lasten. Wij houden ook van aanpakken, maar als het op monumenten aankomt is het goed om vóóraf te bedenken wat je gaat doen. Een monument vraagt planmatig onderhoud. In het ideale geval weet u al van tevoren welke klussen eraan zitten te komen.

De kleine klusjes pakt u weliswaar zelf aan, maar het is belangrijk te weten welke prioriteit hebben. Voor de grotere werkzaamheden heeft u een idee wat het zal kosten, en weet u dus dat u over een aantal jaren daarvoor het geld beschikbaar moet hebben. En dat u op tijd de aannemer inschakelt. Met een zes-jaren onderhoudsplan voor uw monument, weet u precies welke werkzaamheden u wanneer aan uw monument aanpakt. Het Rijk beloont eigenaren die zo slim met hun monument omgaan met een subsidie die kan oplopen tot 60% van de subsidiabele kosten. Dubbel slim dus!

 

Subsidieaanvraag: in één keer goed 

Maar een subsidie aanvragen is zo makkelijk nog niet. Op het internet is veel informatie vindbaar, maar vaak verouderd of zo technisch omschreven dat u er niet wijs uit wordt.  

En dan nog: er komt nogal wat bij kijken. Een goed onderhoudsplan schrijven is specialistenwerk. Want niet alle werkzaamheden zijn subsidiabel en een subsidieaanvraag moet aan een heleboel voorwaarden voldoen. Dat vraagt specifieke kennis van monumenten. En wat te denken van de deadlines en al die verplichte bijlagen bij zo’n aanvraag? Een subsidieaanvraag moet in één keer goed gaan. Als hij wordt afgewezen loopt u een hoop geld mis. 

 

Nieuwsgierig geworden hoe we u kunnen helpen bij een zes-jaren onderhoudsplan en subsidie aanvraag voor uw monumentale tuin, park of gebouw?
Bel met onze experts op 043-32 33 511.

Schikt het nu even niet? Laat uw gegevens achter en wij bellen wanneer het u schikt:

 

Kasteel Geldrop