Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

Financiering monumenten

Klement Rentmeesters zet zich met hart en ziel in voor het behoud van monumenten. En voor behoud is financiering nodig. Als rentmeesters hebben wij veel ervaring met de verschillende financierings- en subsidietrajecten die er zijn voor monumenten. Subsidies bestaan op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Het is ook mogelijk voor een laagrentende lening in aanmerking te komen, hieronder zetten we de verschillende financieringsmogelijkheden op een rij. 

 

De laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds 

In veel voorkomende gevallen kunt u gebruik maken van andere subsidiemogelijkheden zoals de Herbestemmingssubsidie of de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Als het object niet voor subsidie in aanmerking komt, of een aanvullende lening komt u van pas, dan zou u een beroep kunnen doen op het Nationaal Restauratiefonds. Het NRF kan een laagrentende lening verschaffen voor de herbestemming, verduurzaming of restauratiewerkzaamheden aan een monumentaal gebouw, tuin of park. Dit kan op zakelijk of particulier nivieau. Klement Rentmeesters begeleidt u er graag bij om een succesvol beroep te doen op de laagrentende lening van het NRF.

U kunt een laagrentende lening aanvragen voor:

 • Restauratie van uw monument
 • De aankoop van een rijksmonument
 • Het verduurzamen van uw monument
 • Het herbestemmen van uw monument
 • Onderhoud van uw monument

 

het nationaal restauratiefonds

 

De zakelijke laagrentende lening van het NRF

Voor een zakelijke laagrentende lening wordt een businessplan gevraagd. Klement Rentmeesters kan u helpen bij het opstellen van het verdienmodel voor uw monument. Eerst doen wij een taxatie van de huidige staat van het monument. Vervolgens wordt naargelang het project, de restauratie of de herbestemming een taxatie gemaakt van de uiteindelijke waarde. Deze gegevens zijn nodig voor een compleet businessplan om voor het Nationaal Restauratiefonds inzichtelijk te maken wat uw plannen zijn en wat de termijn en haalbaarheid is.

Er zal ook gevraagd worden of het project gerealiseerd mag worden, of het bestemmingsplan dit toelaat en wanneer de vergunning beschikt wordt. Klement Rentmeesters kan u ondersteunen bij de exploitatiekant en de planologische kant van het hele traject. We hebben het totaaloverzicht in huis om succesvol een beroep te doen op het NRF.

 

het nationaal restauratiefonds 

 

Verschillende zakelijke financieringen van het NRF:

Landelijk beschikbaar tegen een lage rente:

 • De Duurzame Monumenten-Lening (jaarlijkse aflossing zonder restschuld over maximaal 30 jaar)
 • De Monumentenplus-Lening (voor duurzaamheidsmaatregelen tegen lage rente, vergoedingsvrij aflossen over maximaal 30 jaar)

 

Landelijk beschikbaar tegen marktconforme rente

 • Monumenten-hypotheek (aanvullend op een laagrentende financiering of subsidie, drie aflossingsvormen)
 • De Overbruggingslening (voor de periode waarin u twee woningen heeft waarvan de nieuwe woning een monument is)

 

Regionaal beschikbaar tegen lage rente

 • Amsterdams Restauratiefonds (als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument in Amsterdam en leent voor restauratie)
 • Cultuurfonds-hypotheek (provinciaal of gemeentelijk monument of beschermd pand)Voor kerken en scholen

 • De Duurzame Scholenfonds-Lening (voor duurzaamheidsmaatregelingen in monumentale scholen)
 • Kerken Nevenfunctie-Lening (roerende goederen, kosten aan het orgel en onderhoud of restauratie)

 

De particuliere laagrentende lening van het NRF

Het Natioaal Restauratiefonds maakt onderscheid tussen een zakelijke lening of particulier. Bij een particuliere laagrentende lening van het NRF gaat het om wonen in een monument. U heeft hier werkzaamheden gepland omtrent het onderhoud, restauratie of verduurzaming. Ter stimulering van deze plannen wordt u de laagrentende lening aangeboden. Wel zal er een plan gevraagd worden, waarbij het advies gegeven wordt direct plannen te combineren. Het aankopen en restaureren van een monument kan het best meteen duurzaam aangepakt worden. Welke financiering is hiervoor het best en om welk bedrag gaat het precies? Klement Rentmeesters heeft de specialisten in huis om de juiste gegevens te verzamelen en een gedetailleerd advies te geven. We kunnen uw plan vanaf het idee tot de indiening en uitvoering begeleiden.

 

het nationaal restauratiefonds

 

Verduurzaming

De duurzaamheidsmaatregelen veranderen voortdurend. Klement Rentmeesters is hiervan op de hoogte en kan een ‘duurzaam’ duurzaamheidsrapport voor u ontwikkelen dat vitaal is, stabiel maar flexibel. De investering die gedaan wordt kan dan nog lange tijd haar doel dienen, zelfs bij tussentijdse verandering van gebruik. Wat mag er in uw monument, wat kan wel en wat niet? Welke vergunningen zijn hiervoor nodig? Bij dit proces kan Klement Rentmeesters u geheel begeleiden.

 

Restaureren

Klement Rentmeesters heeft verstand van alle monumenttypes en de bijbehorende behoeftes van het gebouw en diens mogelijkheden. Gaat het bijvoorbeeld om een rijksmonument of een gemeentelijk monument, en welke elementen zijn precies geklasseerd? De verschillende karakters van monumenten zeggen iets over de typische onderhoudswerkzaamheden, de mogelijke herbestemming, kortom een passend plan op alle niveaus. We zijn bekend met het restauratieproces en kunnen u met ervaring en actuele kennis bijstaan, begeleiden en adviseren.

Het is hierbij belangrijk geen vertraging op te lopen door bijvoorbeeld te wachten op een vergunning. We zullen de planning maken en de stappen in een efficiënte volgorde voor u op een rij zetten. Klement Rentmeesters kan u naar wens geheel ontzorgen in dit proces.

 

het nationaal restauratiefonds

Hiernaast zal Klement Rentmeesters ook meekijken of uw monument in aanmerking komt voor subsidie.

 

Verschillende subsidies

Aankoop, restauratie of onderhoud van uw monument, de verduurzaming of herbestemming zijn processen die in aanmerking komen voor subsidie of financiering.

 

Subsidie Instandhouding Monumenten

Als u een monument in eigendom heeft, gelden er allerlei regels en sommige dingen zijn wat lastiger dan normaal. Dit geldt zowel voor groene monumenten als voor gebouwde monumenten. U mag niet zomaar verbouwen en hebt een plicht om het monument in stand te houden. Maar daar staat ook iets tegenover: het is in veel gevallen mogelijk een subsidie aan te vragen voor sober en doelmatig onderhoud. Maar ja, wat is dat ‘sober en doelmatig’ onderhoud precies, en wanneer is er geen sprake meer van onderhoud maar van restauratie? En aan zo’n oud pand is er altijd wel werk te doen en komt u elke keer weer een nieuw klusje tegen. Hoe kun je dat onderhoud nou vooraf plannen? Lees verder over de SIM

 

Natura 2000 gebied

 

SIM groen

U kunt subsidie aanvragen voor de instandhoudingskosten van uw tuin, park inclusief bijvoorbeeld maatregelen voor de waterhuishouding. Als de aanvraag gehonoreerd wordt, krijgt u een subsidie van 60% op de totale instandhoudingskosten waarvoor u subsidie hebt aangevraagd. Maar dan moet die aanvraag wel op tijd ingediend zijn. En volledig zijn. En goed onderbouwd zijn. Dat is mooi werk, maar best een hele klus. Hoe mooi is het als u de complete aanvraag door een specialist laat verzorgen? Wij hebben de ervaring en nemen u de complete zorg uit handen. Sim groen.

 

Woonhuissubsidie

De Woonhuissubsidie is bedoeld voor particuliere eigenaren van monumenten waarin gewoond wordt. Het onderhoud van uw monument is kostbaar. Een schilderbeurt of het vervangen van een goot kan al snel in de papieren lopen. Zeker als u uw monument koestert en niet bespaart op het onderhoud, zult u zich afvragen hoe u al dat onderhoud gaat betalen. De subsidie bedraagt 38% van de instandhoudingskosten. Lees verder over de woonhuissubsidie.

 

subsidie natuur

 

Subsidie natuur

U bent eigenaar of erfpachter van een natuurterrein binnen een PAS-gebied en u wilt herstelmaatregelen uitvoeren om hiermee de gevolgen van stikstofuitstoot op de natuur te beperken. Of u bent eigenaar of erfpachten van een terrein waar door de provincie ontwikkeling van nieuwe natuur gewenst is. U wilt uw agrarische activiteiten staken of uw bedrijf meer natuur inclusief inrichten. U wilt uw woningomgeving mooier maken en tegelijkertijd iets doen voor de natuur, maar hoe pakt u dat aan? Hoe moet u een eventuele subsidie aanvraag voorbereiden? Voor welke activiteiten kunt u subsidie krijgen en waar en wanneer moet u de subsidie natuur aanvragen?

 

Restauratiesubsidie

Bij het restaureren van monumenten komt nogal wat kijken. Veel meer nog dan bij een ‘gewone’ verbouwing. Bouwhistorische rapporten, gespecialiseerde aannemers, oude bouwmaterialen, de monumentencommissie. Maar ja, dan woon, werk of investeer je wel in een heel bijzonder gebouw, dat niet voor niets is aangewezen als monument. Maar vaak blijkt zo’n restauratie ook nog een stuk duurder dan voorzien. Is dit het nog wel waard? Verdien ik dit geld ooit nog wel terug? Natuurlijk, zo’n bijzonder pand mag ook best wat kosten, maar voor veel eigenaren is het lastig de exploitatie rond te rekenen. Lees verder over de restauratiesubsidie.

 

Onderhoudssubsidie

 

Subsidie verduurzaming monumenten

U heeft een monument of een gebouw met cultuurhistorische waarde met een hoge energierekening en waar het comfort nogal te wensen overlaat? Een gebouw dat toe is aan een verandering van functie of (voor een deel) leegstaat? U wilt de energielasten verlagen en het comfort verhogen. Verduurzamen noemen we dat. Een monument verduurzamen, hoe doe je dat? Wat moet u allemaal onderzoeken? Wanneer weet u of uw project haalbaar is? Wie heeft de juiste informatie? Wat zijn de voorwaarden? Kunt u subsidie krijgen voor uw verduurzaming?

 

Verduurzaming bij herbestemming

U heeft vast ook vragen over de verduurzaming van uw monument. U wilt toch ook graag de energierekening verlagen en het comfort verhogen? Verduurzaming van monumenten wordt vaak uitgevoerd als er grote veranderingen in het gebruik aanstaande zijn. Bij herbestemming dus. Dat is een mooi moment om gelijk verduurzamingsmaatregelen uit te voeren. Maar waar moet u beginnen? Welke maatregelen zijn effectief en kennen een redelijke terugverdientijd? Verduurzamen is nog niet zo eenvouding. Dat vraagt om gedegen onderzoek. Niet iedere ingreep is zo maar verantwoord, want u heeft immers ook te maken met de monumentale waarde van uw pand. Respect voor deze waarden is het uitgangspunt. Het mooie is dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een prima subsidieregeling heeft ontwikkeld voor een onderzoek naar verduurzaming.

 

Onderhoudssubsidie