Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

De restauratiesubsidie Limburg in 2022

Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de restauratiesubsidie Limburg. Hieronder vindt u de belangrijkste en de minder belangrijke wijzigingen. De belangrijkste wijziging is dat het subsidiepercentage verlaagd is van 40% naar 30%.  Alle wijzigingen vindt u hieronder. 

Belangrijkste wijzigingen:

1. Betrek lokale gemeenschap bij totstandkoming en/of uitvoering.

2. Het verhaal van het monument in zijn omgeving actief uitdragen (Fysiek of digitaal).

3. Na restauratie een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie.

4. Percentage verlaagd naar 30% (was 40%) voor reguliere projecten, voor openbaar toegankelijke projecten mogelijk naar 40%.

5. Maximum hoogte subsidie verlaagd naar €300.000 (was €400.000) voor reguliere projecten, voor openbaar toegankelijke projecten mogelijk naar €400.000.

6. Onderhoud aan groen erfgoed met prioriteit 1 en 2 en restauratie aan groen erfgoed met prioriteit 2 niet meer subsidiabel.

7. Minimum hoogte subsidiabele kosten naar € 80.000 (was € 62.500).

8. Geen verplichting toegankelijkheid mindervaliden meer.

Minder belangrijke wijzigingen:

9. Niet aan te vragen als al een restauratiesubsidie loopt van 2020-2022.

10. Verplichting na afronding goede staat van onderhoud blijft.

11. Pastorie niet subsidiabel (voorheen enkel woonhuis en kerk in gebruik niet subsidiabel).

12. Te verstrekken subsidiebedrag minimaal €24.000 (was €25.000) (veroorzaakt door wijziging percentages en minimale kosten).

13. Looptijd tot 1 november 2023.

14. Openstelling voor publiekelijk toegang niet meer verplicht (veroorzaakt door wijziging percentages en minimale kosten).

15. Geen tranches in aanvraag, doorlopend mogelijk.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regeling en bespreken hoe we u kunnen helpen bij het indienen van een complete aanvraag? Neem dan contact op met Vincent Voorn, 043 32 33 511 of vincent@klement2.com.