Subsidie voor onderhoud van monumenten

Het onderhoud van uw monument is kostbaar. U heeft wel gehoord dat er subsidiemogelijkheden zijn, maar hoe dat precies zit weet u niet. Tot nu toe gebruikte u de monumentenaftrek, alleen is deze nu afgeschaft.

SIM voor niet woonhuizen

Voor onderhoud aan de buitenzijde van niet woonhuizen zoals boerderijen, kastelen en kloosters is er de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (de zogenaamde SIM). Met ingang van 2019 wordt 60% van de reguliere onderhoudskosten als subsidie aan u uitgekeerd. De subsidie wordt in 6 jaarlijkse termijnen uitbetaald. 

Woonhuissubsidie voor woonhuizen

Voor woonhuizen geldt de zogenaamde Woonhuissubsidie. Het subsidiepercentage voor subsidiabele onderhoudskosten die gemaakt zijn in 2019 en 2020 (waarvan de aanvragen worden ingediend in 2020 en 2021) bedraagt 38%.

De Woonhuissubsidie (38%) of de Subsidie Instandhouding Monumenten (60%)?

De kernvraag is of uw rijksmonument voor de SIM of voor de Woonhuissubsidie in aanmerking komt. Bepalend daarvoor is of het object particulier eigendom is en of het object (gedeeltelijk) door u of een ander wordt bewoond. Als u onderstaande gegevens invult zoeken we dit kosteloos voor u uit. Het is wel van belang dat u spoedig actie onderneemt, want aanvragen voor de SIM moeten voor 31 maart as. worden ingediend!

 

Ik wil graag weten of ik voor de SIM of voor de Woonhuissubsidie in aanmerking kom. Dit zijn mijn gegevens: