Natuurschoonwet 1928

Fiscaal vriendelijk vererven en schenken
Bij vererving of schenking moet er vaak stevig afgerekend worden met de fiscus. Dat is jammer van uw zuur verdiende geld als dat niet nodig is. U wilt toch ook graag uw bezit fiscaal vriendelijk overdragen aan uw kinderen? Of zo min mogelijk overdrachtsbelasting betalen bij de aankoop van een landgoed? Of zo min mogelijk kapitaalbelasting betalen over uw vermogen? Dat kan als u vastgoed onder de Natuurschoonwet 1928 rangschikt.  Landgoederen werden vroeger bij vererving vaak kleiner omdat door de erfgenamen een gedeelte van het bezit verkocht moest worden om de successie belasting te kunnen betalen. Sinds de Natuurschoonwet 1928 is daar verandering in gekomen.

De Natuurschoonwet laat landgoederen voortbestaan
De Natuurschoonwet 1928 is gemaakt om er voor te zorgen dat landgoederen bij vererving als geheel gespaard kunnen worden. Dus zonder verkoop om aan de belasting plicht te kunnen voldoen. U heeft al een Natuurschoonwet landgoed als u minimaal 5 ha grond heeft waarvan 1/3 moet bestaan uit bos of natuurterrein. En als u al voldoende grond heeft rondom uw woning, maar nog geen bos of natuurterrein kan dat worden aangelegd. Zo kunt u alsnog aan de rangschikking voldoen.

Fiscale voordelen die er niet om liegen
De fiscale voordelen gaan vooral over besparing van overdrachtsbelasting bij aan- of verkoop, besparing op onroerende zaak belasting (OZB), besparing op kapitaalbelasting en gedeeltelijk of gehele vrijstelling bij vererving of schenking. U kunt bij de laatste 2 faciliteiten volledige vrijstelling krijgen als u het landgoed openstelt voor wandelaars. Nee, natuurlijk niet op alle paden, u mag om reden van privacy een deel van het object vrijhouden van wandelaars.

De feitelijke rangschikking is specialistenwerk
Onze medewerkers zijn zeer bedreven in het verzorgen van uw rangschikking. We spreken de taal van de ambtenaren die de aanvraag toetsen. We zijn praktisch in het vinden van oplossingen om bijvoorbeeld ook landbouwgronden of gebouwen gerangschikt te krijgen. En we helpen ook bij het aanvragen van subsidie om de aanleg van bos of natuurterrein te realiseren.

Wilt u meer weten wat de Natuurschoonwet 1928 voor u kan betekenen? Vraag de gratis brochure met fiscale voordelen aan.