Ontwikkelen nieuwe landgoederen

I have a dream
Droomt u wel eens van een eigen landgoed, een eigen stuk grond waar u natuur- en landschapswaarden kunt ontwikkelen. En waar u op een mooie plek kunt wonen? Behoort u ook tot de pioniers die hun eigen stukje natuur of nieuw landgoed willen realiseren. Nieuwe natuur en bos en een fijn huis om te wonen. Dat kan: de subsidiemogelijkheden voor omvorming van landbouwgrond naar natuur zijn er in de meeste provincies (nog). De mogelijkheden worden echter planologisch en financieel wel minder. De tijd gaat dus dringen. Als u iets wilt is het van belang dat u binnenkort echt in actie komt.

Dromen worden werkelijkheid
Wij helpen uw landgoed droom te realiseren. Dat is bij uitstek het vak van de rentmeester: voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed is immers een diversiteit aan kennis noodzakelijk. Kennis van wet- en regelgeving, kennis van de streek, kennis van de flora en fauna en kennis van de lokale markt voor wonen. Een ontwikkeling van een nieuw landgoed koppelen we bij voorkeur aan de realisatie van nieuwe natuur. Daar zijn in de verschillende provincies steeds weer andere mogelijkheden voor.

De locatie bepaalt de haalbaarheid. Haalbaarheid op met name het planologische en financiële vlak. Die haalbaarheid uitzoeken is ons vak. En natuurlijk gaan we dat fiscaal slim voor u regelen. Door uw initiatief gelijk te toetsen op de bepalingen van de Natuurschoonwet 1928. Dat levert op korte en lange termijn enorme voordelen op. Een eerste quickscan van een locatie is dan vaak al genoeg om vast te stellen of u op de locatie een kansrijke ontwikkeling nastreeft.

Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed op een bepaalde locatie?