Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

Voorbeeldproject grondverwerving: kavels cultuurgrond

Margraten kavels

 

Objectbeschrijving

Het dorp Margraten ligt te midden van akkers en weilanden. Een aantal grote landbouwkavels hiervan is in eigendom van dezelfde familie en in gebruik als boomkwekerij, akkerland of weiland. De in totaal 28 hectare landbouwgrond is verdeeld over 9 kavels. De afzonderlijke kavels variëren van 1 tot 6 hectare en zijn allen goed ontsloten aan of direct nabij de verharde weg.

 

De Klantvraag

De eigenaar schakelde Klement Rentmeesters in om de verkoop te begeleiden voor deze negen kavels. Er mocht geboden worden op het totaal of de afzonderlijke kavels landbouwgrond.

 

28 ha cultuurgrond Margraten

 

Aanpak

Klement Rentmeesters heeft de kavels in kaart gebracht, het huidige gebruik gecontroleerd en een overzicht van de eigendommen gemaakt. Bij verkoop van cultuurgrond gaan eventuele pachtovereenkomsten mee over naar de nieuwe eigenaar. Dus het is belangrijk om van tevoren te verkennen of de gronden vrij van rechten en plichten geleverd kunnen worden. Voor elk afzonderlijk kavel is er een taxatie van de marktwaarde uitgevoerd. Ze zijn in één verkoopbrochure gezamenlijk aangeboden als afzonderlijk te kopen kavels. Het is aannemelijk dat eigenaren van aangrenzende kavels interesse hebben. Via het kadaster zochten we de gegevens van de buren op en konden we deze ze aanschrijven over de verkoop van de naastgelegen kavel.

 

Resultaat

De verkoop geschiedde middels een onderhandse inschrijving bij een vooraf geselecteerde project notaris. Hier kon een bieding worden uitgebracht op een of meerdere van de 9 afzonderlijke kavels, dan wel op het geheel. De opbrengsten waren boven verwachting en de meeste kavels zijn inmiddels gegund.

 

Landbouwgrond Margraten