Voorbeeldproject gebiedsontwikkeling: aanleg waterleiding

Grondzaken_Gebiedsontwikkeling_Drinkwaterleiding

Aanleg waterleiding langs de Geleenbeek

 

Object omschrijving

Het natuurterrein Geleenbeek op de landgoederen Hoeve Steenenis en Kasteel Puth is recent opnieuw ingericht en er zijn beheerafspraken gemaakt met Waterschap Limburg. Langs de beek ligt een drinkwaterleiding van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) die aan onderhoud toe is.

 

De klantvraag

WML heeft al lang plannen voor de realisatie van een nieuwe leiding voor drinkwater transport en distributie door het natuurterrein Geleenbeek. Deze plannen raken de landgoederen Hoeve Steenenis en Kasteel Puth. De eigenaren van deze landgoederen zijn in principe bereid om mee te werken aan de aanleg van de nieuwe leiding en aan het vestigen van een recht van opstal mits dit de belangen van de eigenaren en die van de landgoederen niet geschaad worden en mits de eigenaar naar redelijke condities gecompenseerd wordt.

De eigenaren hebben Klement Rentmeesters gevraagd om hun bij dit project te ontzorgen. De klant wil graag dat wij hun adviseren en vertegenwoordigen in dit project vanaf het vaststellen van de uitgangspunten tot een met de juridische vastlegging van afspraken en eindinspectie en oplevering van de werkzaamheden. Daarnaast stelt de klant als voorwaarde dat de kosten van adviseurs voor WML zijn.

 

Grondzaken_Gebiedsontwikkeling_Drinkwaterleiding

 

Onze aanpak

Bij de opdrachtverlening zette Klement Rentmeesters samen met de klant en WML op korte termijn een passende planning op. Voor de aanpak is een werkwijze gehanteerd die bestaat uit vier fases. In de eerste fase worden de uitgangspunten vastgesteld aangezien deze bepalend zijn voor de kaders van de issues en kansen binnen het project. In de tweede fase vindt de identificatie plaats en worden de belangen getoetst. In de derde fase staat de onderhandeling centraal en in de laatste fase begeleidt Klement de uitvoering.

 

Visie

Parallel aan de Geleenbeek ligt een nieuwe leiding voor drinkwater transport en er ligt een distributie voor het natuurterrein Geleenbeek. De belangen van de landgoedeigenaren en de landgoederen worden niet geschaad en landgoedeigenaren zijn naar redelijke condities gecompenseerd.

 

Grondzaken_Gebiedsontwikkeling_Drinkwaterleiding

 

Strategie

De belangen van de eigenaren zijn vooropgesteld tijdens het project. Het plan wordt uitgevoerd in vier fases. In de eerste fase zijn de uitgangspunten vastgesteld. Deze zijn bepalend voor de kaders van de issues en kansen binnen het project. In deze fase vond voornamelijk deskresearch plaats, is er een intakegesprek met de landgoedeigenaren gevoerd en is het veldbezoek uitgevoerd.

In de tweede fase zijn de belangen geïdentificeerd en getoetst. De doelstellingen zijn besproken met WML en getoetst aan de belangen van de landgoederen. De mogelijke oplossingen voor borging van de belangen zijn vervolgens gepresenteerd.

Hierop volgt de derde fase waarin de onderhandeling tussen de eigenaren en WML plaatsvond. Hierin vindt de advisering inzake de te volgen strategie plaats, worden onderhandelingen met WML namens de landgoedeigenaren uitgevoerd en worden de overeenkomsten t.a.v. werkafspraken over de uitvoering en t.a.v. schade opgesteld.

Als laatste worden de eigenaren vertegenwoordigd bij de uitvoering. De voorwaarden en eventuele termijnen worden bewaakt. Er wordt bijgestaan tot juridische vastlegging en vertegenwoordiging van de landgoedeigenaren bij de notaris. De landgoedeigenaren worden vertegenwoordigd bij bijeenkomsten ten aanzien van de uitvoering van het project. Het project bevindt zich in de afronding en de oplevering en de eindinspectie van het project vindt binnenkort plaats.

 

Grondzaken_Gebiedsontwikkeling_Drinkwaterleiding

 

Resultaat

WML heeft haar voorstel opgeleverd en gewijzigd naar de nieuwe topografische situatie. Daarnaast is het voorstel getoetst aan de belangen van de landgoedeigenaren. Er is succesvol een overeenkomst opgesteld tussen de landgoedeigenaren en WML en de uitvoering van het project verloopt voorspoedig.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van gebiedsontwikkeling of grondverwerving? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op wanneer het u schikt.