Subsidie Herbestemming en verduurzaming Krijg ik hiervoor subsidie?

Pacht en tijdelijk beheer

U heeft net een stuk grond gekocht voor een toekomstige ontwikkeling. Wat doet u in de tussentijd met het perceel? Kan u het verpachten of zo maar in gebruik geven aan een boer? En hoe krijgt u de gebruiker weer van het perceel af als u de grond nodig heeft?

We komen regelmatig met opdrachtgevers in contact die gronden in eigendom hebben zonder exploitatie. Gronden waar dus niets mee wordt gedaan. Als je dan doorvraagt waarom er niets mee wordt gedaan, is de reden vaak de angst om niet meer van een gebruiker af te kunnen als de grond nodig is voor ontwikkeling.

 

Grondzaken_pacht_tijdelijk_beheer

 

We komen ook situaties tegen waarbij de gronden tijdelijk in gebruik zijn gegeven tegen een jaarlijkse vergoeding. En vaak al jarenlang. Dat is riskant, want dan kan de gebruiker pacht claimen en heeft u hem niet meer zomaar van uw perceel af.

Bij grondverwerving is vaak sprake van een (lange) termijn waarbij u de verworven grond nog niet direct zult benutten. U kunt de verworven grond wel degelijk tijdelijk verpachten om inkomsten te genereren en kosten te drukken. In sommige situaties is het zelfs wenselijk dat een onroerende zaak tijdelijk in gebruik wordt gegeven, om bijvoorbeeld leegstand, verloedering of kraken te voorkomen.

Voor het verzorgen van tijdelijk beheer van uw eigendom kunt u bij ons uitstekend terecht. Beheer van grond en gebouwen, voor korte of lange duur, zit in het DNA van onze rentmeesters. Dankzij onze expertise kunnen wij uw rendement verhogen en kosten en risico’s verminderen.

Wilt u meer weten over tijdelijk beheer en pacht?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij bellen u wanneer het u schikt: