Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

Grondverwerving en kavelruil

Ruilen of kopen?

U hebt als gemeente of terreineigenaar de wens om een verbetering door te voeren aan de infrastructuur of een ruimtelijke ontwikkeling te realiseren. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een woonwijk, of voor de aanleg of verbreding van een weg of fietspad. Maar u beschikt niet over de grondpositie om dit mogelijk te maken.

Hoe kan de grond verworven worden? Zou kavelruil een optie zijn? Wat vinden de eigenaren van de grond ervan? Zijn ze bereid te verkopen? Hoe komt u daar achter? Wat als er geen capaciteit voor is in uw organisatie?

Hoe prettig zou het zijn wanneer deze vragen opgepakt kunnen worden door deskundigen die namens uw organisatie zeer discreet de mogelijkheden voor grondverwerving verkennen? En grondeigenaren kan motiveren om tegen marktconforme tarieven de gronden te verkopen, zodat uw plan verwezenlijkt kan worden? En daardoor bijvoorbeeld eindelijk een fietspad aangelegd kan worden waardoor de diverse weggebruikers veilig van A naar B kunnen reizen?

 

landbouwgrond

 

Voorbeeldprojecten grondverwerving en kavelruil

Een nieuw fietspad

In de gemeentes Voerendaal en Gulpen-Wittem liggen twee drukke wegen zonder fietspad die veel gebruikt worden door landbouwverkeer. Dit geldt voor de wegen tussen Etenaken en Ubachsberg voor de Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg en tussen Ubachsberg en Heerlen voor de Daelsweg. Deze verbinding bestaat uit één wegprofiel en wordt gebruikt door diverse verkeersdeelnemers: tractoren, auto’s, (brom)fietsers en voetgangers. De verkeersveiligheid laat hier zeer te wensen over. Lees verder!

 

De Sterkselse Aa

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (GOB) heeft als doel het volledig realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Met Klement Rentmeesters heeft het GOB verkend hoe intensief samengewerkt kan worden met een aantal marktpartijen om de doelen te realiseren. Lees hier verder.

 

Afzonderlijke kavels landbouwgrond

De eigenaar schakelde Klement Rentmeesters in om de verkoop te begeleiden voor deze negen kavels. Er mocht geboden worden op het totaal of de afzonderlijke kavels landbouwgrond. Klement Rentmeesters heeft de kavels in kaart gebracht, het huidige gebruik gecontroleerd en een overzicht van de eigendommen gemaakt. Voor elk afzonderlijk kavel is er een taxatie van de marktwaarde uitgevoerd. Lees verder over de verkoop van afzonderlijke kavels cultuurgrond.

 

Planmatige aankoop is een must

Het slagen van ruimtelijke ontwikkelingen is afhankelijk van planmatige aankooptrajecten, zodat u tijdig kunt beschikken over de benodigde grond. Niet elke gemeente doet dit regelmatig en daardoor kan de kennis en ervaring ontbreken om dit goed aan te pakken.

Geen plan komt rond zonder grond, is een veel gehoorde uitspraak in ons vakgebied. Onze aanpak wordt bepaald door het type opgave en wordt telkens op maat afgestemd op de kenmerken van het gebied. We onderzoeken het wederzijdse voordeel voor de belanghebbenden op basis van gebruik en grondeigendom. Door deze manier van werken, realiseren we op de meest effectieve wijze de grondverwerving of kavelruil.

Het komt regelmatig voor dat door ruiling van eigendom een meer efficiënte exploitatie of ontsluiting van de percelen kan worden verkregen. Wij kunnen u daarbij helpen en alle administratieve rompslomp uit handen nemen. Slim ruilen: mooi werk!

Aankoop en ruiling zijn steeds gebaseerd op een heldere visie en strategie. De kaders worden vastgelegd in een aankoop strategieplan en een raamtaxatie. Dat geeft ons de speelruimte om namens u de onderhandelingen te kunnen voeren. Aankoop vindt in beginsel plaats op basis van zogenaamde minnelijke verwerving.

 

Weten hoe de hazen lopen…

Onze rentmeesters hebben kennis van het gebied en weten feilloos wanneer en hoe u in actie moet komen. Zij weten hoe de hazen lopen. Wij kunnen u op verschillende manieren bijstaan binnen grondverwervingsprojecten:

  • Onderhandeling ten behoeve van aankoop
  • Taxaties en waardestelling
  • Schadeloosstellingen naar analogie van de onteigeningswet
  • Vastlegging in overeenkomsten
  • Regie voeren binnen grondverwerving en kavelruilen.

We kunnen ook op projectniveau regie voeren. Kortom, ons kantoor kan u ontzorgen door de grondverwerving te coördineren, zodat u tijdig kunt beschikken over de grond die voor het project noodzakelijk is.

Als verwerving voor overheden via minnelijke weg niet lukt, zijn er via publiekrechtelijke sporen diverse mogelijkheden om beschikking te krijgen over de grond die u nodig heeft. Zo biedt de Wet voorkeursrecht gemeenten u de mogelijkheid op een eerste recht van koop. Bij projectmatige grondverwerving waaraan bijvoorbeeld een bestemmingsplan ten grondslag ligt, kunt u als overheid gebruik maken van de Onteigeningswet. Wij zijn u graag van dienst om u te adviseren over passende strategieën. Wilt u meer weten hoe we u kunnen helpen bij grondverwerving?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij bellen u wanneer het u schikt.