De liefde voor landgoederen en erfgoed

In onze contacten met eigenaren van landgoederen en erfgoed valt ons vaak de enorme liefde voor de instandhouding van het bezit op. Generaties lang wordt er tomeloze energie vrijgemaakt om het bezit te onderhouden en in goede conditie over te dragen aan de volgende generatie. Vaak met als doel het beter over te dragen dan u het gekregen heeft. Enorme dadendrang gericht op instandhouding. Passie noemen we dat. En die passie hebben we met u gemeen. Erfgoed: we leven er voor en staan voor het behoud er van op de bres. Erfgoed: het DNA van de omgeving waar we wonen en werken. Erfgoed: onze roots. Daar moeten we trots op zijn! Bezieling, geweldig om voor onze gepassioneerde opdrachtgevers te werken.

Een rentmeester is een generalist
Onze focus is landgoederen en de herbestemming van erfgoed. Maar natuurlijk beschikken we daarvoor over het brede pallet van de expertise van de rentmeester. Voor de overzichtelijkheid hebben we onze dienstverlening in drie hoofdgroepen onderverdeeld:

1. Beheer en herbestemming
- Vitaliseren bestaande landgoederen
- Ontwikkelen nieuwe landgoederen
- Herbestemmen van erfgoed
- Beheer en exploitatie

2. Aankoop en verkoop
- Aankoopbegeleiding
- Verkoop en verhuur

3. Taxatie, subsidie en fiscaliteit
- Taxatie en waardering
- Subsidie aanvragen
- Natuurschoonwet 1928