Subsidie Herbestemming en verduurzaming Krijg ik hiervoor subsidie?

De liefde voor landgoederen en erfgoed

Klement2 Rentmeester Diensten

 

In onze contacten met eigenaren van landgoederen en erfgoed valt ons de enorme liefde voor de instandhouding van het bezit op. Generaties lang wordt er tomeloze energie vrijgemaakt om het bezit te onderhouden en in goede conditie over te dragen aan de volgende generatie. Vaak met als doel het beter over te dragen dan u het gekregen heeft.

Enorme dadendrang gericht op instandhouding. Passie noemen we dat. En die passie hebben we met u gemeen. Erfgoed: we leven er voor en staan voor het behoud er van op de bres. Erfgoed: het DNA van de omgeving waar we wonen en werken. Erfgoed: onze roots.

Daar moeten we trots op zijn! Bezieling, geweldig om voor onze gepassioneerde opdrachtgevers te werken.

 

Een rentmeester is een generalist

Een rentmeester houdt zich kort samengevat bezig met de 5 G's: Grond, Gebouwen, Gebruikers, Geld en Gedonder. Wij adviseren over beheer, onderhoud en herbestemming van monumentale panden en landgoederen, optimaliseren exploitaties, verzorgen de aan- en verkoop en zijn creatief. Wij beschikken daarvoor over het brede pallet van de expertise van de rentmeester. In het filmpje hieronder kun u meer zien over het brede werkveld van een rentmeester. Onze diensten vindt u daaronder.


 

De diensten van Klement Rentmeesters

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten: