Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

Liefde voor monumenten en landgoederen

Klement2 Rentmeester Diensten

 

Wat doet een Rentmeester?

In onze contacten met eigenaren van landgoederen en erfgoed valt ons de enorme liefde voor de instandhouding van het bezit op. Generaties lang wordt er tomeloze energie vrijgemaakt om het bezit te onderhouden en in goede conditie over te dragen aan de volgende generatie. Vaak met als doel het beter over te dragen dan u het gekregen heeft.

Enorme dadendrang gericht op instandhouding. Passie noemen we dat. En die passie hebben we met u gemeen. Erfgoed: we leven er voor en staan voor het behoud er van op de bres. Erfgoed: het DNA van de omgeving waar we wonen en werken. Erfgoed: onze roots.

Daar moeten we trots op zijn! Bezieling, geweldig om voor onze gepassioneerde opdrachtgevers te werken. Wat doet een rentmeester eigenlijk allemaal? In de serie video's hieronder nemen wij u mee in het diverse vak van een rentmeester.

 

Een rentmeester is een generalist

Een rentmeester houdt zich kort samengevat bezig met de 5 G's: Grond, Gebouwen, Gebruikers, Geld en Gedonder. Wij adviseren over beheer, onderhoud en herbestemming van monumentale panden en landgoederen, optimaliseren exploitaties, verzorgen de aan- en verkoop en zijn creatief. Wij beschikken daarvoor over het brede pallet van de expertise van de rentmeester. In de filmpjes hieronder kun u meer zien over het brede werkveld van een rentmeester. Een overzicht van onze diensten vindt u onder aan deze pagina. U kunt daar doorklikken op de dienst waar u naar op zoek bent. 

 

Rentmeester: een veelzijdig beroep

Klement Rentmeesters adviseert haar klanten over allerlei zaken die komen kijken bij de exploitatie, het beheer, herbestemming, aan- en verkoop van monumentale panden en landgoederen. Onze expertise reikt dus ver en gaat van grondzaken, onteigening, gebiedsontwikkeling, grondbeleid, verkoop van eigendom tot bestemmingswijzigingen.

 

 

De rentmeester als makelaar

Nederland kent rond de 500 beëdigde rentmeesters. Een select aantal van hen is tevens makelaar. Klement Rentmeesters verzorgt de aankoop, verkoop en waardebepaling van exclusief vastgoed in Limburg, Brabant en regelmatig ook daarbuiten. Een rentmeester als makelaar heeft vele voordelen wanneer u een woning in het exclusieve domein wilt aan- of verkopen. Vincent Voorn vertelt er meer over in onderstaande video:

 

 

De rentmeester als grondzakendeskundige

Grondzaken zijn bij uitstek het vak van de rentmeester. In ons werk hebben we veel met grond en gebruikers te maken. Onderhandelingen over aankoop of verkoop, of ruiling. Overleg met overheden en gebruikers. De rentmeester is de verbinder en lost zaken op. En de gemaakte afspraken worden uiteraard vastgelegd in een overeenkomst. Mooi en divers werk. Arthur Jansen vertelt u er meer over:

 

 

De rentmeester als herbestemmer

Herbestemmen van monumenten is een goede manier om het beheer en onderhoud van monumenten betaalbaar te houden en dus bij uitstek de expertise van de rentmeester. In onderstaande video geeft Jessica Klement u onder meer vier zeer bruikbare tips over herbestemming. Eigenaresse Andrea Willems vertelt hoe zij de herbestemming van een monumentaal kerkje ervaren heeft en Arthur Jansen laat zien hoe nieuwe functies de exploitatie op landgoed Huize Bergen  verbeteren.

 

 

De rentmeester als adviseur over beheer en exploitatie 

Het organiseren van onderhoud aan grond en gebouwen is van oudsher een belangrijke taak van de rentmeester. Als vroeger de ridder of landheer van huis was, was de rentmeester verantwoordelijk voor het binnenhalen van inkomsten. Maar ook voor het onderhoud, want ook in die tijden was onderhoud noodzakelijk. Tegenwoordig verzorgt de rentmeester inzicht door te weten welk onderhoud wanneer uitgevoerd moet worden.

Daarnaast weet de rentmeester welke subsidie voor onderhoud aan uw monument of landgoed beschikbaar is, zelfs als dat om een lokale of regionale regeling gaat! Kijk hieronder wat zo'n subsidie regeling kan betekenen voor het onderhoud aan een monument.

 

 

De rentmeester als adviseur over de toekomst van monumenten en landgoederen

Tegenwoordig houdt een rentmeester zich vooral bezig met de toekomst van een monument. Of dat nu is door het monument te verduurzamen, het monument te herbestemmen of het monument te onderhouden (of allemaal): de rentmeester is uw partner als u eigenaar van een monument of landgoed bent. Zoals bijvoorbeeld voor de gemeente Maastricht, eigenaar van Kasteel Jeruzalem. Klement Rentmeesters hielp de gemeente Maastricht dit prachtige kasteel te behouden voor toekomstige generaties.

 

 

Klement Rentmeesters bestaat al weer meer dan 10 jaar.


Een rentmeester werkt ook aan de toekomst van het eigen bedrijf en zo kwam het moment dat Frank en Jessica Klement de oorspronkelijke naam Klement kwadraat Rentmeesters in 2020 wijzigden in de naam Klement Rentmeesters. Klement Rentmeesters bestaat inmiddels alweer meer dan 10 jaar! Frank en Jessica Klement vertellen er meer over:

 

 

Klement Rentmeesters heeft al 10 jaar vaste klanten.

Enorm trots zijn wij op het feit dat veel van onze klanten van het eerste uur meer dan 10 jaar later nog steeds klant zijn! Het object Hoeve De Oude Bongard in Wijnandsrade is zo'n voorbeeld. De voormalige eigenaar Gosse Boxhoorn vertelt u er meer over:


 

 

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

Natuurlijk zijn onze rentmeesters lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). In onderstaande animatie wordt de actualiteit van ons vak erg goed verbeeld: 

 

 

De diensten van Klement Rentmeesters

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten: