Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

Subsidie erfgoed

Voor onderhoud van uw erfgoed of monument is het mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen van de overheid, de provincie of uw gemeente. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van het soort erfgoed dat u bezit en de onderbouwing van de aanvraag. Er zijn twee subsidieregelingen voor instandhouding van monumenten.

 

Subsidie onderhoud erfgoed

Het onderhoud van erfgoed is kostbaar. Omdat het zo kostbaar is, maar het erfgoed wel in stand gehouden moet worden, is er de Woonhuissubsidie en de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Beide hebben voor- en nadelen.

 

SIM voor onderhoud niet-woonhuizen

Voor de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten komt u in aanmerking als u eigenaar bent van een rijksmonument dat géén woonhuis is. Deze subsidieregeling kunt u ieder jaar van 1 februari tot en met 31 maart aanvragen. Van de reguliere onderhoudskosten wordt 60 procent als subsidie aan u uitgekeerd. Deze bedragen zult u in 6 jaarlijkse termijnen uitbetaald krijgen. Dit alles indien uw aanvraag volgens de juiste voorwaarden is ingediend. Klement Rentmeesters heeft jaren ervaring in deze vaak complexe procedure en begeleidt u om het maximaal potentieel te benutten inzake de subsidie voor uw erfgoed.

 

Woonhuissubsidie voor woonhuizen

Heeft uw erfgoed wel een woonfunctie? Dan kan jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag ingediend worden om in aanmerking te komen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Deze aanvraag zal behandeld worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en deze zal over de aanvraag beslissen. Door deze subsidieregeling wordt er een tegemoetkoming gedaan in de instandhoudingskosten voor rijksmonumenten met een woonfunctie. Het subsidiepercentage voor subsidiabele onderhoudskosten die gemaakt zijn in 2019 of 2020 bedraagt 38 procent. Als de onderhoudskosten hoger zijn dan € 70.000 kunt u vooraf een toets bij de RCE laten doen om vast te stellen welk deel voor subsidie in aanmerking komt.

 

Woonhuissubsidie of Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM)?

De kernvraag is of uw rijksmonument voor de SIM of voor de Woonhuissubsidie in aanmerking komt. Bepalend daarvoor is of het object particulier eigendom is en of het object (gedeeltelijk) door u of een ander wordt bewoond. Als u onderstaande gegevens invult zoeken we dit kosteloos voor u uit. Een van onze subsidiespecialisten neemt daarvoor persoonlijk met u contact op.

Aanvragen voor de SIM kunnen ingediend worden binnen het tijdvak 1 februari tot en met 31 maart 2022. Aanvragen voor de Woonhuissubsidie kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 april.