Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Doe hier de subsidiecheck in 2 minuten

Met een paar eenvoudige ja/nee vragen stellen we vast of uw rijksmonument in aanmerking komt voor de Sim.

Bespaar geld op het onderhoud van uw rijksmonument


Wilt u eerst meer weten over de Sim onderhoudssubsidie? Lees dan direct onder het vragen formulier verder.


Formulier laden

✔️ al meer dan 100 monumenteigenaren gingen u voor
✔️ in 2020 98,5% succesvol
✔️  meer dan 10 jaar ervaring in subsidies voor onderhoud en restauratie.

 

De subsidie-check levert twee mogelijkheden op: of u komt in aanmerking voor de Sim of u komt in aanmerking voor de zogenaamde Woonhuissubsidie. Als dat laatste het geval is, lees dan verder op: klement2.com/whs

 

Hoe ontvangt u 60% subsidie Sim?

Als beheerder of eigenaar van een rijksmonument weet u hoe lastig het onderhoud te plannen is. En hoe ingewikkeld het is om de kosten vooraf op een rij te zetten. Terwijl dat wel een enorme besparing kan opleveren.

 

Vooruit gepland onderhoud voorkómt niet alleen onnodige kosten als we dit vergelijken met ad hoc onderhoud. Het bespáart vooral kosten omdat u subsidie voor het onderhoud aan een rijksmonument vooraf kunt aanvragen.

 

En die zogenaamde Subsidie instandhouding monumenten (ook wel Sim genoemd), levert indien goed en correct aangevraagd tot 60% subsidie op. De subsidie wordt jaarlijks uitgekeerd en heeft zelfs een looptijd van zes jaar! U kunt van 1 februari tot 31 maart 2021 Sim-subsidie aanvragen.Sim Onderhoud rijksmonument is verplicht

 

Onderhoud is verplicht

Onderhoud aan een rijksmonument is wettelijk verplicht. Tegenover die wettelijke verplichting bestaat dan wel de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. En als het rijksmonument voldoet aan de voorwaarden zoals de check hierboven vaststelt, kunt u dus 60% subsidie ontvangen.

 

Toch wordt voor minder dan de helft van de rijksmonumenten die in aanmerking komen subsidie aangevraagd, blijkt uit eigen onderzoek in de Erfgoedmonitor. Hoe komt het dat zoveel mensen geld laten liggen waar zij recht op hebben?

 

De regeling in het kort

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed beschrijft de ‘Sim’ als volgt: een subsidie voor de kosten voor sober en doelmatig onderhoud op basis van een 6-jarig onderhoudsplan voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. 

 

Ook rijksmonumentale tuinen en parken en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

 

Maar wat is dan ‘sober en doelmatig onderhoud’? Wat zijn ‘reguliere onderhoudskosten’? En is zo’n 6-jarig onderhoudsplan verplicht?

 

Aan welke eisen moet de subsidie aanvraag dan voldoen?

 

Sim welke eisen stelt de regeling?

Welke eisen stelt de Sim?

  • U moet het standaardmodel begrotingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) invullen
  • Per zelfstandig onderdeel dient u een aparte begroting aan te leveren
  • U moet een actueel inspectierapport meesturen waarin de huidige technische staat van het monument beschreven wordt
  • Het inspectierapport geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan
  • Het inspectierapport bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak. Het rapport mag niet ouder zijn dan twee jaar.

 

Verder moet u 4 tot 10 actuele overzichtsfoto's meesturen en 10 tot 25 detailfoto's. Uiteraard zijn er aan deze foto's ook eisen gesteld:

  • ze moeten duidelijk maken welke en hoeveel werkzaamheden uitgevoerd moeten worden
  • ze moeten genummerd, gedateerd, en voorzien van een omschrijving worden
  • omschreven moet worden vanaf welke plaats de foto genomen is
  • bij een papieren aanvraag moeten de foto's minimaal op 10 bij 15 cm formaat afgedrukt worden
  • bij een digitale aanvraag moeten de foto's 1.000 x 1.500 pixels groot zijn bij een DPI van 300.

 

Daarnaast moeten bij aanvragen groter dan € 25.000 de werkzaamheden voorzien zijn van een werkomschrijving, liefst in STABU-bestek. De eerste uitbetaling volgt in 2022.

 

 

Sim valt een steiger onder de subsidie?

 

Dat klinkt best ingewikkeld

De rijksoverheid heeft er veel aan gedaan om het zo eenvoudig mogelijk te maken. De regeling is en blijft echter ingewikkeld. Zo komen alleen maatregelen voor onderhoud in aanmerking voor subsidie die omschreven zijn in de zogenaamde ‘Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’. Dat is een zeer dik boekwerk waarin alle maatregelen die voor subsidie in aanmerking minutieus omschreven zijn.

 

Aanvragen is specialistenwerk 

Het indienen van een subsidieaanvraag is specialistenwerk en moet in één keer goed gebeuren. Hoe mooi is het als wij dit werk voor u uit handen nemen. Onze bouwkostenadviseur komt naar u toe voor de opname van de zogenaamde gebouwde monumenten. Voor de groene monumenten komt onze groen-adviseur de opname uitvoeren. 

 

Wij verzorgen de complete aanvraag voor u, dus met een inspectierapport en 6-jarig onderhoudsplan. Uiteraard zorgen we voor tijdig indienen. U de lusten, wij de lasten. Uiteraard doen we dit in nauw overleg met u, want u kent het monument als geen ander. In 2020 hadden we 98,5% succes op onze aanvragen!

 

Onze klanten vertellen:

 

SIM Gulpener Jan-Paul Rutten

 

SIM Groen Kasteel Geldrop Bart Klomp

 


Wat kost een Sim aanvraag?

Voor het volledig verzorgen van de Sim aanvraag betaalt u bij ons een vast bedrag aan bureaukosten en een toeslag die afhankelijk is van het succes dat we voor u bereiken. Deze toeslag is geheel “no cure no pay”. Afgelopen jaar hadden we een slagingskans van maar liefst 98,5%!

 

Ik ontvang graag een voorstel voor het verzorgen van de Sim-aanvraag:


✔️ al meer dan 100 monumenteigenaren gingen u voor

✔️ in 2020 98,5% succesvol

✔️  meer dan 10 jaar ervaring in subsidies voor onderhoud en restauratie.