Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)

Direct gratis vrijblijvend advies over de SIM?

Laat uw gegevens achter en wij zoeken voor u uit of u ook recht heeft op 60% subsidie:


Wat goed dat u overweegt een subsidieaanvraag voor het onderhoud aan uw monument door onze specialisten te laten verzorgen. Dat gaat u een hoop kopzorgen en rompslomp besparen.

Het aanvragen van subsidie is immers echt specialistenwerk. Voor een vast bedrag, met een succespercentage van 98,5%, ontzorgen wij u volledig. Klinkt te mooi om waar te zijn, toch? Als rentmeesters zetten wij ons permanent in voor het behoud van erfgoed en monumenten. Wij kennen dan ook alle ins en outs van zaken die komen kijken bij het behoud van monumenten. Dus ook van de bestaande subsidieregelingen, zoals de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM).

Schilderwerk Monument

SIM aanvragen begin 2019 indienen

In 2019 kunnen van 1 februari tot 31 maart 2019 weer aanvragen voor de SIM ingediend worden. Als de aanvraag gehonoreerd wordt, krijgt u een subsidie van 60% op de totale instandhoudinsgkosten waarvoor u subsidie hebt aangevraagd. Maar dan moet die aanvraag wel op tijd ingediend zijn. En volledig zijn. En goed onderbouwd zijn. Aan welke eisen moet de subsidie aanvraag dan voldoen?

Welke eisen stelt de SIM?

  • U moet het standaardmodel begrotingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) invullen
  • Per zelfstandig onderdeel dient u een aparte begroting aan te leveren
  • U moet een actueel inspectierapport meesturen waarin de huidige technische staat van het monument beschreven wordt
  • Het inspectierapport geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan
  • Het inspectierapport bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak. Het rapport mag niet ouder zijn dan twee jaar.

Verder moet u 4 tot 10 actuele overzichtsfoto's meesturen en 10 tot 25 detailfoto's. Uiteraard zijn er aan deze foto's ook eisen gesteld:

  • ze moeten duidelijk maken welke en hoeveel werkzaamheden uitgevoerd moeten worden
  • ze moeten genummerd, gedateerd, en voorzien van een omschrijving worden
  • omschreven moet worden vanaf welke plaats de foto genomen is
  • bij een papieren aanvraag moeten de foto's minimaal op 10 bij 15 cm formaat afgedrukt worden
  • bij een digitale aanvraag moeten de foto's 1.000 x 1.500 pixels groot zijn bij een DPI van 300.

Daarnaast moeten bij aanvragen groter dan € 25.000 de werkzaamheden voorzien zijn van een werkomschrijving, liefst in STABU-bestek. En dit moet dus ook allemaal ingediend zijn voor eind maart 2019. De eerste uitbetaling volgt in 2020.

Voegen Monument SIM Restauratie Subsidie Instandhouding

 

Wat kost een SIM aanvraag?

Voor het volledig verzorgen van de SIM aanvraag betaalt u bij ons een vast bedrag aan bureaukosten en een toeslag die afhankelijk is van het succes dat we voor u bereiken. Deze toeslag is geheel “no cure no pay”. Afgelopen jaar hadden we een slagingskans van maar liefst 98,5%!

Ja, ik wil weten of mijn rijksmonument in aanmerking komt voor de 60% Subsidieregeling Instandhouding Monumenten.

Check voor mij of mijn rijksmonument 60% subsidie kan ontvangen: