Subsidie voor onderhoud? Doe de subsidiecheck

Principeverzoek opstellen

U heeft mooie bouwplannen, maar u weet niet of u in aanmerking komt voor een vergunning. Wij adviseren u om dan een principeverzoek in te dienen. Hierdoor voorkomt u dat u onnodig tijd en geld verliest. In de meeste gevallen is een vergunning vereist bij een uitgebreide verbouwing of uitbouw van uw woning.

Regelmatig komt het voor dat een bouwplan afwijkt van een bestemmingsplan, vooral bij bijzonder vastgoed zoals monumentale panden. Om uw plannen dan te verwezenlijken is het veelal vereist dat u over een vergunning beschikt. Hiermee krijgt u toestemming van de gemeente om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen. Een aanvraag voor een vergunning kan duur en complex zijn. Bovendien kan het lang duren voor u deze vergunning dan ook krijgt.

Om te voorkomen dat u veel geld betaalt om vervolgens een afwijzing te krijgen, is het mogelijk om een principeverzoek in te dienen. Klement Rentmeesters heeft veel kennis van de branche en kan u daarom optimale hulp bieden bij het indienen van een principeverzoek.

 

Wat is een principeverzoek?

Feitelijk is het niets meer dan een concept van een vergunningsaanvraag. Het verzoek dient ervoor om te voorkomen dat u niet het gehele traject hoeft te doorlopen en dan een "Nee" op uw aanvraag krijgt. De grote lijnen van uw bouwplan dienen aangegeven te worden in het verzoek, met daarbij de motivatie waarom de gemeente dit zou moeten accepteren. Dit houdt in dat uw voordelen en de maatschappelijke voordelen die uw bouwplan biedt, erin verwerkt moeten staan.

De gemeente zal op basis van het verzoek een onderzoek starten. In dit onderzoek zal de gemeente het verzoek toetsen aan de hand van haar eigen beleid. Ook zal ernaar gekeken worden of uw bouwplan geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving of de culturele waarden van het pand. Op basis van dit onderzoek zal een beslissing volgen, waarbij aangegeven wordt of de gemeente wel dan niet positief besluit bij een formele vergunningsaanvraag. Hiernaast is de kans aanwezig dat de gemeente aanbevelingen geeft om in de formele vergunningsaanvraag te verwerken. Hierdoor is de kans groter dat u uiteindelijk de vergunning krijgt.

 

Voordelen principeverzoek indienen

Een principeverzoek aanvragen kan u veel tijd en bovendien veel geld schelen. De gemeente zal namelijk een principebesluit geven op uw aanvraag. Bij negatief advies is de kans klein dat de aanvraag van een vergunning positief uitpakt. Daarom is het erg handig om eerst een principeverzoek aan te vragen. Een principeverzoek kan complex zijn en om uiteindelijk de vergunning te krijgen is het dan ook noodzakelijk dat het principeverzoek goed samenhangt. Erfgoedmakelaar Klement heeft veel ervaring met het opmaken van principeverzoeken. Neem gerust contact op voor meer informatie.