Wijzigingen in restauratiesubsidie Limburg 2022

De restauratiesubsidie Limburg is aangepast. Denkt u erover gebruik te maken van deze regeling, lees dan de belangrijkste maar ook wellicht minder belangrijke wijzgingen die toch effect kunnen hebben in deze korte samenvatting.

Belangrijkste wijzigingen:

 1. Betrek lokale gemeenschap bij totstandkoming en/of uitvoering.
 2. Het verhaal van het monument in zijn omgeving actief uitdragen (Fysiek of digitaal).
 3. Na restauratie een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie.
 4. Percentage verlaagd naar 30% (was 40%) voor reguliere projecten, voor openbaar toegankelijke projecten mogelijk naar 40%.
 5. Maximum hoogte subsidie verlaagd naar €300.000 (was €400.000) voor reguliere projecten, voor openbaar toegankelijke projecten mogelijk naar €400.000.
 6. Onderhoud aan groen erfgoed met prioriteit 1 en 2 en restauratie aan groen erfgoed met prioriteit 2 niet meer subsidiabel.
 7. Minimum hoogte subsidiabele kosten naar € 80.000 (was € 62.500).
 8. Geen verplichting toegankelijkheid mindervaliden meer. Minder belangrijke wijzigingen:
 9. Niet aan te vragen als al een restauratiesubsidie loopt van 2020-2022.
 10. Verplichting na afronding goede staat van onderhoud blijft.
 11. Pastorie niet subsidiabel (voorheen enkel woonhuis en kerk in gebruik niet subsidiabel).
 12. Te verstrekken subsidiebedrag minimaal €24.000 (was €25.000) (veroorzaakt door wijziging percentages en minimale kosten).
 13. Looptijd tot 1 november 2023.
 14. Openstelling voor publiekelijk toegang niet meer verplicht (veroorzaakt door wijziging percentages en minimale kosten).
 15. Geen tranches in aanvraag, doorlopend mogelijk.

Via de link vindt u overige wijzigingen in de restauratiesubsidie Limburg.