Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant verlengd

Verdubbeling euro's

Iedere euro die een gemeente of waterschap voor de regeling beschikbaar stelt, wordt door de provincie verdubbeld. De beschikbare subsidie verschilt per gemeente.

 

Tientallen soorten landschapselementen

Er zijn tientallen soorten landschapselementen beschreven die in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Hieronder vallen bijvoorbeeld een houtwal, een natuurvriendelijke oever, diverse typen kruidenrijke akkerranden en bermen en wandelpaden over boerenland.

Er zijn ook vergoedingen mogelijk als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

 

Landschapstypen

Echter niet alle landschapselementen passen in elk landschap. Het landschap is onderverdeeld in 10 landschapstypen, dit was voorheen 8 landschapstypen. Daarnaast hebben de gemeenten of het waterschap met 8 thema’s aangegeven welke doelen ze willen bereiken. Op de digitale kaart ('Viewer landschaps- en themagebiedskaarten') zijn deze thema’s in de landschapstypen weergegeven.

 

Femke Pakbier landschapsbeheer

 

Hulp nodig?

Wij helpen u graag met een aanvraag, voor meer interesse kunt u bellen met onze adviseur Natuur en landschap Femke Pakbier op het nummer 043-32 33 511.