Weer 4,4 miljoen beschikbaar voor Brabantse monumenten

De provincie Brabant maakt ook in 2020 weer 4,4 miljoen euro beschikbaar voor monumenten in de provincie. Dat is hetzelfde bedrag als in 2019. De eerste subsidie-aanvragen voor drie deelgebieden kunnen al vanaf 1 mei ingediend worden. Het gaat om drie categoriën:

  • molens
  • herbestemming van monumenten
  • eco-archeologisch onderzoek

Subsidie Monument Brabant 2020

Voor molens is in totaal € 340.000 beschikbaar. Voorwaarde is dat de molen al subsidie van de Rijksoverheid ontvangt. per molen is een voucher van € 10.000 te verkrijgen.

Om initiatieven voor herbestemming van monumenten te stimuleren, zijn vouchers beschikbaar voor een onderzoek naar mogelijke herbestemming. Die zijn bedoeld voor eigenaren, of voor initiatiefnemers met goedkeuring van de eigenaar. Hiervoor is € 100.000 euro beschikbaar.

€ 29.000 is beschikbaar voor 'eco-archeologisch onderzoek'. Het gaat over onvoorziene vondsten van archeologische onderzoeken en informatie over deze vondsten. De vondsten worden tentoongesteld of ze worden bewaard in het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant.

Vanaf 1 september is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor restauratie van rijksmonumenten. Eigenaren van een rijksmonument dat valt onder religieus, militair of industrieel erfgoed, en eigenaren van een kasteel of landgoed kunnen een subsidie aanvragen.

Bent u eigenaar of belanghebbenende van een monument in Noord-Brabant? Onze specialist Arthur Jansen praat u graag bij over bovengenoemde en andere subsidies. 

Bron: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/kunst-cultuur-en-erfgoed/2020/brabant-investeert-in-monumenten-en-molens