Extra subsidie voor monumentale boerderijen

Vanaf half maart tot 1 mei 2020 kunnen particuliere eigenaren van historsche boerderijen subsidie aanvragen voor herbestemmingsprojecten met een totale begroting van minimaal 200.000 euro. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal 25 % van de ingediende begroting, tot een maximumbedrag van 250.000 euro. 

Doel is het behoud en het gebruik van agrarisch erfgoed ter bevordering van een toekomstbestendig platteland. Het fonds geeft geld en advies aan herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen die van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland.

Het Boerderijenfonds: 10 kernpunten op een rij:

• stimuleert herbestemming, verduurzaming en restauratie van historische boerderijen;
• ondersteunt eigenaren met geld en kennis;
• heeft de komende 3,5 jaar € 5 miljoen beschikbaar;
• kent jaarlijks drie momenten om een subsidieaanvraag te kunnen doen. In mei start de eerste ronde. Uitgewerkte plannen met bijbehorende begroting moeten voor die tijd klaar zijn;
• subsidieert tot 25% van het benodigde bedrag met een maximum van € 250.000;
• subsidieert alleen historische boerderijen, het erf en eventueel ook het omliggende landschap;
• wil dat de eigenaar een omgevingsvergunning heeft voor zijn plannen; zo niet, dan is al wel vérgaand onderzoek gedaan naar de eisen voor de vergunning;
• stelt als voorwaarde dat het plan met de historische boerderij meerwaarde heeft voor de omgeving en dat er draagvlak voor is in de buurt;
• subisieert alleen als het plan economisch haalbaar is;
• is vanaf begin maart te bereiken via www.boerderijenfonds.nl

Wilt u weten welke subsidies voor uw situatie van toepassing zijn? Onze ervaren specialisten vertellen het u graag. Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld wanneer het u schikt: