Limburgs Aanvalsplan Stikstof

Limburg heeft het Aanvalsplan Stikstof gepresenteerd. De essentie van dit plan is om de stikstofproblematiek aan te pakken met het versnellen van natuurherstel in 21 stikstofgevoelige Natura2000-gebieden, een wijze om stikstofemissie bij de bron aan te pakken én tegelijkertijd ruimte bieden voor nieuwe bedrijvigheid.

Het plan beslaat 44 bladzijdes, er wordt samengewerkt door Provincie, het Rijk, de Limburgse gemeentes, ondernemers en natuurorganisaties. U kunt het hier downloaden.