Prinsjesdag 2019 en Erfgoed

Het kabinet hecht veel waarde aan de Nationale identiteit, en dat is terug te zien in het beleid. Er wordt net als afgelopen jaren flink geïnvesteerd in cultuur en erfgoed. Monumenten en erfgoed stonden daamee dit jaar weer hoog op de agenda tijdens prinsjesdag. 

60 miljoen extra voor erfgoed

Er wordt opnieuw behoorlijk wat geld vrijgemaakt voor de monumentenzorg. Dat was onder de noemer Erfgoed Telt al bekendgemaakt, maar werd afgelopen dinsdag bevestigd. Er wordt € 60 miljoen extra beschikbaar gesteld voor erfgoed en monumenten. Dat extra geld gaat voornamelijk naar de restauratie van grote monumenten en naar onderhoud aan monumenten in Groningen.

 Verduurzaming belangrijker

Wat verder opvalt is dat onderwerpen als toegankelijkheid, verbindende waarde en verduurzaming steeds meer aandacht krijgen in relatie tot monumentenzorg. Voor verduurzaming van monumenten wordt er € 10 miljoen beschikbaar gesteld.

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten 2020 (SIM 2020) 

De hoogte van de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) voor regulier onderhoud van rijksmonumenten is het afgelopen jaar al van 50% naar 60% verhoogd. Het komend jaar wordt die regeling geëvalueerd. Het zou ons niet verbazen als er ook in die regeling een verschuiving richting duurzaamheid zal komen.

57 miljoen voor woonhuismonumenten 

De fiscale monumentenaftrek is in 2019 omgevormd tot de woonhuisregeling. In maart/april 2020 kan er voor het eerst een aanvraag worden gedaan voor subsidie voor regulier onderhoud aan woonhuismonumenten. Jaarlijks is hier € 57 miljoen voor beschikbaar.


Hebt u een vraag bijvoorbeeld over  de SIM 2020 of de woonhuisregeling, neem dan rechtstreeks contact op met onze erfgoedspecialist Luc Timmermans via 043-32 33 511