Extra subsidie voor instandhouding molens in Noord-Brabant

Extra subsidie voor instandhouding molens in Noord-Brabant

Molens zijn een bijzondere erfgoedcategorie op zich. Voor moleneigenaren is het in stand houden van de molens een kostbare zaak. De relatief hoge onderhoudslasten in combinatie met beperkte mogelijkheden voor exploitatie maken het onderhouden van een molen tot een lastig parket. Gelukkig zijn er diverse subsidieregelingen zoals de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De provincie Noord-Brabant geeft ook daarnaast ook dit jaar weer subsidie als extraatje bovenop de SIM subsidie.

Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat aan de aanvraag een door de RCE geaccordeerd instandhoudingsplan ten grondslag ligt, dat betrekking heeft op de periode 2019-2024. De hoogte van de subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €10.000. Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 380.000,-.Wij kunnen u helpen met het voorbereiden en indienen van een aanvraag t/m 12 december 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, dus meldt u snel bij onze rentmeester Arthur Jansen.