Overgangsregeling afschaffing fiscale aftrek

Overgangsregeling SIM

Op 1 januari 2019 is de  fiscale aftrek onderhoudskosten rijksmonument afgeschaft. Door de afschaf van deze regeling werden sommige eigenaren van rijksmonumenten fiscaal gedupeerd. Het gaat specifiek om projecten waarvoor de offerte voor 2019 is uitgebracht, maar waarvan de werkzaamheden in 2019 uitgevoerd en/of betaald zijn. 

Eigenaren in deze situatie dreigden tussen wal en schip te raken, omdat zij geen recht hadden op fiscale aftrek van de onderhoudskosten én geen aanspraak konden maken op de subsidieregeling instandhouding monumenten. Deze wet, gepubliceerd in de Staatscourant van 6 mei 2019, repareert dit gat. 

In het kort komt de wet op het volgende neer: bent u gestart met onderhoud in 2018 of hebt u in 2018 opdracht gegeven voor het uitvoeren van onderhoud aan uw rijksmonument, dan kunt u aanspraak maken op subsidie.

De documenten die u in ieder geval nodig hebt, staan beschreven op de website van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. Wij adviseren u, als u deze situatie herkent, altijd even contact met ons op te nemen voor het beste advies in uw situatie.