Monumentenaftrek afgeschaft

Op dinsdag 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer, zoals door ons verwacht, ingestemd met het wetsvoorstel om de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren af te schaffen. Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor die fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor het laagrentend financieren van de restauratie en onderhoud van uw rijksmonument.

Eigenaren van een rijksmonument die van oorsprong als woonhuis zijn gebouwd kunnen subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. U kunt elk jaar na afloop van de werkzaamheden subsidie aanvragen. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag, dat ook wordt gebaseerd op de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten.

Eigenaren van monumenten die van oorsprong niet als woonhuis zijn gebouwd (zoals boerderijen, kastelen, kerken, kloosters, molens, etc.) konden al langer gebruik maken van de zogenaamde SIM-regeling. Deze regeling biedt subsidie voor maar liefst 60% de subsidiabele kosten voor het reguliere onderhoud. Lees daarover meer op deze pagina.