RCE bestaat precies 1 eeuw

Het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, thans genaamd de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), bestaat dit jaar precies 100 jaar. Om dit te vieren, en terug te kijken op wat er in een eeuw veranderd is, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een tijdlijn over 100 jaar monumentenzorg gemaakt met 48 bijzondere gebeurtenissen. Deze tijdlijn is te bekijken op www.entoen.nu.

Op zaterdag 25 mei 1918 werd de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg geïnstalleerd. Ter ambtelijke ondersteuning van de Rijkscommissie is toen ook het Rijksbureau voor de Monumentenzorg ingesteld; dit kan men zien als de voorloper van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Officieel begon in Nederland de bescherming van monumenten al in 1875, wanneer binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken de afdeling Kunsten en Wetenschappen wordt opgericht met als doel het verstrekken van subsidies voor het restaureren van monumenten. De Rijkscommissie had slechts 2 afdelingen: de ‘Afdeling voor het inventariseren en beschrijven’ (A) en de ‘Afdeling voor het Behoud en de Herstelling’ (B). Het grondbeginsel in die tijd was: behouden gaat voor vernieuwen. Voorheen zorgden restauraties ervoor dat de historische groei van een gebouw vrijwel onherkenbaar werd en de patina verdween. Gelukkig kwam hier nu een einde aan.

Het huidige erfgoedbeleid is gericht op een eenvoudigere regelgeving met meer ruimte voor eigenaren. Ook ligt de focus momenteel op beheer, gebruik en herbestemming. Daarnaast is de gebiedsgerichte erfgoedzorg heel belangrijk. Allemaal aandachtspunten waar we bij Klement2 Rentmeesters jarenlange ervaring mee hebben.