Gezocht: locaties voor zonne-energie parken

Het opwekken van duurzame energie wordt de komende tijd steeds populairder en belangrijker. Dit komt doordat er in 2016 tijdens de klimaattop nieuwe afspraken gemaakt zijn. De overheid gaat het realiseren van duurzame energie steeds meer subsidiëren. Klement2 Rentmeesters speelt in op deze ontwikkeling doordat wij zelf  zoeken naar mogelijke locaties voor een zonne-energiepark, of door het geven van de begeleiding die hierbij nodig is.  

Als u een zonne-energiepark wilt realiseren is het belangrijk te weten dat de rendabiliteit pas optimaal is wanneer er subsidie wordt toegekend, het gaat daarbij meestal om de SDE+ subsidie. Dit is een subsidie voor het stimuleren van duurzame energie, met name zonne-energie. Om een zonne-energiepark te realiseren is er natuurlijk een geschikte locatie nodig. Wij zoeken geschikte locaties. Maar wat komt hier allemaal bij kijken?

Om tot een geschikte locatie te komen dienen zich enkele belangrijke vragen aan:

  • Welke subsidie mogelijkheden zijn er?
  • Om een zonne-energiepark te realiseren zijn er vergunningen nodig. Is het volgens het bestemmingsplan toegestaan? Zo niet hoe dit aan te passen?
  • Zijn agrarische grondgebieden interessant om te gebruiken voor een zonne-energiepark? Hoe integreren we dit in de natuur en het landschap, zodat de zonnepanelen niet opvallen en een locatie toch aan de eisen voldoet?
  • Welke locatie-eisen en locatie-criteria zijn belangrijk?
  • Wanneer wordt een zonne-energiepark winstgevend? Dit wordt allemaal samengevat in een exploitatieberekening.

Sander Mertens van ons kantoor ontwikkelde een lijst met criteria en voorwaarden die gebruikt kan worden om tot een goede locatie keuze te komen. Om vast te stellen of uw locatie aan de juiste criteria voldoet kunt u contact opnemen met Frank Klement, tel 043-3233 511 of frank@klement2.com