Afschaffing monumentenaftrek uitgesteld!

Klement2 Rentmeesters was ook dit jaar weer live aanwezig bij het Nationaal Monumentencongres. Het meest besproken nieuws was natuurlijk de afschaf van de fiscale aftrek voor monumenten.

Het congres ving dan ook aan met de boodschap dat Minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat zij het voorstel om de fiscale aftrek op uitgaven voor monumentenpanden af te schaffen met één jaar uitstelt. Ze komt hiermee tegemoet aan de wens van de Kamer en de monumentensector.

De afgelopen maand is er druk gelobbyd om de voorgenomen bezuiniging op de monumentenzorg (met de afschaf van de fiscale regeling als gevolg) van tafel te krijgen in afwachting van de algehele stelselherziening van de monumentenzorg in 2018. De bezuiniging van 25 miljoen die Bussemaker met het afschaffen van de fiscale aftrek wilde bereiken is echter nog niet van de baan en moet volgend jaar op de begroting van OCW gevonden worden.

De minister houdt het wetsvoorstel voorlopig aan. Daarmee neemt ze langer de tijd om verder te werken aan de nieuwe subsidieregeling ter vervanging van de oude fiscale regeling. De komende tijd zal over een mogelijke vervangingsregeling met de Kamer en het erfgoedveld verder gesproken worden. De minister heeft de Kamer suggesties gedaan hoe de huidige regeling aan te passen.