Petitie tegen bezuinigingen op ons erfgoed!

Stop de bezuinigingen op ons erfgoed! Minister Bussemaker van Cultuur schrapt 25 miljoen euro voor de instandhouding van monumenten. Ze is voornemens de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere Rijksmonumenten af te schaffen. Monumenten komen zo in de knel!

Wij roepen u graag op om de petitie te ondertekenen tegen het afschaffen van deze fiscale aftrekregeling voor Rijksmonumenten (rood en groen). Deze petitie maakt onderdeel uit van een gezamenlijke lobby tegen het kabinetsvoorstel diverse bij monumenten betrokken organisaties. De petitie zal worden aangeboden aan de woordvoerders financiën en cultuur in de Tweede Kamer.

Teken hier de petitie en help mee om te voorkomen de inspanningen van particulieren om Rijksmonumenten in stand te houden te zwaar onder druk komt te staan.