Gratis quick scan herbestemming

La Petite Suisse / Villa Kanjel

VERKOOP  LANDGOED  LA  PETITE  SUISSE  TE  MAASTRICHT

De openbare kijkdagen hebben in september j.l. plaatsgevonden en inschrijving was mogelijk tot 23 oktober j.l.

Middels een tender kon u zich kandidaat stellen voor de aankoop en herbestemming van:
- De villa met ± 3,8 ha. park;
- Het koetshuis met ± 2 ha. tuin;
- Het geheel van de villa met koetshuis en ± 5,8 ha. park en tuin.

Velen hebben zich sinds de sluiting van het voormalige Dr. Poelsoord al afgevraagd welke nieuwe functie dit kenmerkende complex zal krijgen. Tot 23 oktober j.l. was er de kant om uw plannen kenbaar te maken!

Het complex maakte oorspronkelijk onderdeel uit van ‘Regouts Lustenhof' en omvat een landhuis, koetshuis met dienstwoningen en de parkaanleg met parkvijver en bossages, waardoor de Kanjelbeek loopt. Tegenwoordig maakt het landgoed deel uit van het projectgebied Buitengoed Geul en Maas. Een gebied dat zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers en bewoners.

In opdracht van de gemeente Maastricht organiseerden wij een inschrijving per tender waarbij u zich (onder voorwaarden) kandidaat kon stellen voor de gedeeltelijke- of gehele aankoop en duurzame herbestemming van dit zeer bijzondere complex.

Download hier de brochure met aanvullende foto's.
Ten aanzien van de procedure had de gemeente Maastricht een selectieleidraad opgesteld waarin alle informatie rondom de tender is omschreven. Tezamen met 21 bijlagen wordt deze informatie onderstaand als download beschikbaar gesteld.

Start met het lezen van de Selectieleidraad.

Bijlagen:
1. Aanmeldformulier
2. Formulier verklaring bij aanmelding
3. Verklaring bankgarantie
4. Herbestemmingsscan SatijnPlus april 2017
5. Tekeningen Frederik Schijns
6. Advies landgoeddeskundige heer Mommers
7. Redengevende omschrijving, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
8. Integrale gebiedsvisie buitengoed Geul&Maas
9. Rapportage checklist haalbaarheidsstudies hotelbouwplannen Maastricht
10. Bouwkundig onderzoek Lotte Zaaijer
11. Herbestemmingsscan Hermond Erfgoed
12. Kaart Maastricht oost wandel-fietsroutes
13. Richtlijnen van een bouwhistorisch rapport
14. Sctructuurvisie Maastricht 2030
15. Bestemmingsplan Landgoederenzone
16. Kadastrale kaart met omgevingskaart
17. LDA-overdrachtstekening
18. Bodemadvies
19. Asbestrapportage
20. Monumentenwacht Limburg - Interieur
21. BIBOB-beleid gemeente Maastricht en verklaring BIBOB

AdresMeerssenerweg 1 te Maastricht
Bouwjaar1860
Contact Graag verwijzen wij u door naar onze contactpagina.