Landgoed Julianahoeve

Ons kantoor heeft namens een institutionele belegger Landgoed Julianahoeve mogen verkopen en hiermee bij mogen dragen aan een nieuwe toekomst voor dit bijzondere object. Wij feliciteren zowel koper als verkoper met de aan-/ verkoop van Landgoed Julianahoeve! Het object is als een van de Koningshoeven een 5 ha. groot Natuurschoonwet landgoed gelegen aan de rand van een 1.200 ha. groot Natuurgebied. Het object betreft een voormalig landbouwbedrijf en ondergaat een herbestemming.

Het geheel bestaat uit een voormalige agrarische bedrijfswoning, een voormalige veestal en een karakteristieke veldschuur. Allen bestempeld als beschermd dorpsgezicht binnen de gemeente Deurne. De voormalige agrariër is al enkele jaren vertrokken. Er is ca 2.000 m2 aan agrarische bebouwing gesloopt waardoor er weer vrij uitzicht is ontstaan vanuit het woonhuis op het omliggende natuurgebied. De nieuwe eigenaren van het landgoed hebben plannen voor bewoning en kleinschalige verblijfsrecreatie. Daarnaast gaat koper de volgende slag maken in de natuurontwikkeling en landschappelijke inpassing op het landgoed. Dit doen zij o.a. door het aanleggen van ruim 3,8 ha. ruigteveld, een voedselbos, een boomgaard en diverse landschapselementen. Lees verder….

Naast het begeleiden van de verkoop hebben wij verkoper en koper intensief begeleid in diverse adviestrajecten betreffende o.a. onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden, rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928, omvorming van landbouwfunctie naar natuurfunctie voor een deel van de terreinen, opstellen van inrichtings- en beheerplannen, aspecten rondom verhuur van de jacht, voeren van natschadeprocedures en het vastleggen van waterbeheer afspraken in een nieuw peilbesluit. Dit alles in nauwe samenwerking met provincie, gemeente en waterschap. 

AdresSoemeersingel 107 te Helenaveen
Bouwjaar1910
Perceel50.000 m2
VraagprijsVERKOCHT
Contact Graag verwijzen wij u door naar onze contactpagina.