Herbestemming Kasteel Jeruzalem

Een pareltje van een kasteel ten noorden van Maastricht! Maar: zwaar achterstallig onderhoud maakte overleving tot een uitdagende opgave. Klement2 Rentmeesters ondersteunde bij de herbestemming en dus bij het vinden van duurzame economische dragers voor dit bijzondere gebouw. Wij organiseerden interactieve sessies met belanghebbenden en geïnteresseerden om ideeën te genereren voor de toekomstige bestemming van het kasteel, en leverden ons advies over herbestemming op.

De gemeente heeft een restauratiesubsidie binnen gehaald waarmee de casco restauratie is uitgevoerd. Samen met de eigenaar, de gemeente Maastricht, haalden we het kasteel uit haar geïsoleerde positie door een koppeling met de aangrenzende woonwijken Limmel en Nazareth en de het Buitengoed Geul en Maas. Het Kasteel is thans in gebruik door Mise en PLace.